Jacek Pałucha - 119. Kusy na wierzbie sprzedane dusze liczy