Jacek Pałucha - 104. Jaguś i M. Boryna na wczasach olinkluziw